R.C. Náutico de Castellón

DEL 25 JULIO - 16 AGOSTO

ricardo cavolo

Ricardo Cavolo, l’artista aclamat arreu del món, serà el responsable de donar vida a l’univers visual de SOM en la nostra edició 2023.

L’art de Ricardo Cavolo és reconegut internacionalment pel desenvolupament de narratives complexes. Expressions pictòriques que giren al voltant d’històries, personatges i el devenir del temps. El seu estil eclèctic beu d’influències tan riques com disparatades. Des de l’art folk i tribal fins a la cultura del tatuatge, tant tradicional com moderna, i la imagineria religiosa europea. Per a Cavolo no hi ha límits ni en el representat ni en el tipus de representació. D’aquí que hagi desenvolupat la seua obra en diferents i múltiples formats: pintura mural, pirografia, disseny gràfic, etc.

Gràcies a aquesta col·laboració, i a través del seu característic visionat del món, sempre carregada de simbolisme i dotada de colors vibrants que atrapen, Cavolo representarà els icons més importants de la cultura i la tradició de la ciutat de Castelló.