Mesures preventives

EN AQUEST APARTAT ES DETALLEN ALGUNES MESURES SANITÀRIES GENERALS PER A
la PREVENCIÓ DE LA COVID. S’INFORMARÀ EN AQUEST APARTAT I S’APLICAREN LES
MESURES QUE ESTIGUEN VIGENTS EL DIA DE L’ESDEVENIMENT Al QUAL ASISTAS I
QUE APROVEN LES AUTORITZADES SANITÀRIES COMPETENTS.

Públic assistent

ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARA

GEL HIDROALCOHÒLIC D’ÚS OBLIGATORI

Dispensadors disponibles en accessos i banys

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Estada i desplaçaments d’ús de barres i/o lavabos, així com per a l’entrada i eixida del recinte

MOBILITAT EN EL RECINTE

Eixida i entrada al recinte de manera escalonada

Instal·lacions i treballadors

FORMACIÓ

Personal format sobre protocols COVID-19

SENYALITZACIÓ DE DISTÀNCIA DE SEGURETAT I PROTOCOLS

ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Personal dotat amb elements de protecció individual (EPI)

DESINFECCIÓ I NETEJA DE L’ESPAI

Instal·lacions desinfectades, abans, durant i després de l’esdeveniment

SEGUEIX EN TOT MOMENT LES INDICACIONS DEL NOSTRE PERSONAL DE SEGURETAT.
GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.
#CULTURASEGURA